Ystävyys - vastuullista välittämistä lähimmäisistämme

14.2.2021

YSTÄVYYS - VASTUULLISTA VÄLITTÄMISTÄ LÄHIMMÄISISTÄMME


Sunnuntaina 14.2. on ystävänpäivä. Olemme joutuneet elämään korona-aikaa ja erilaiset ohjeet ovat merkittävästi rajoittaneet ystäviemme ja läheistemme luontevaa kanssakäymistä.  Tapaamisia on rajoitettu jo lähes vuoden.

Vanhustemme hoidon keskeinen ajatus on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Sen seurauksena ikääntyneiden laitos- ja tukipaikkoja on vähennetty ennätysvauhdilla. Mutta nyt vanhukset ovat kotonaan yksin. Todella yksin. Ei ole enää puolisoa tai ikätovereita rupattelemassa, eivätkä ystävät piipahda tervehtimässä. Hoitajat käväisevät, mutta suurimman osan päivää keskustelukumppanina on radio tai televisio.

Läheiset asuvat usein kaukana, eivätkä koronaohjeet edes suosittele maakuntarajat ylittäviä vanhusten tapaamisia. Hoitolaitoksissa vierailut on rajoitettu usein puoleen tuntiin ikkunan tai sermin sekä maskien takaa. Tavoite on kaunis, mutta ikääntyneen kuulo ja näkö ovat usein heikentyneet, joten maski, ikkuna ja etäisyys estävät keskustelun käytännössä kokonaan. Osassa laitoksia vierailuja ei sallita lainkaan. Läheisyys on koetuksella tällaisissa tapaamisissa. Vanhuksen tulisi saada kokea aitoa läsnäoloa, läheisyyttä, kädestä pitoa ja halausta elämänsä ehtoossa ystäviltään ja läheisiltään. Ikävä on kova, molemmin puolin.


Myös nuoria tämä aika on koetellut. Nuoret opiskelevat paljon etänä ja harrastukset ovat tauolla. Päivät ruutua tuijottaen ei esimerkiksi tuo lukiolaiselle kauan odotettua yhteistä luokkatoverien kanssa koettua aikaa. Ylioppilasjuhlat peruttiin viime keväältä sekä penkinpainajaiset ja abiristeilyt nyt. Vanhojen tanssit on siirretty toukokuulle. Kaikki mieliinpainuvat lukioajan merkkitapahtumat sekä yhteenkuuluvuutta luovat tapahtumat ovat kokonaan pois tai niitä on rajoitettu. Kevään juhliminenkin voi olla vaakalaudalla. Nämä kaikki vaikuttavat nuoriimme todella paljon. Nuorilla pitää saada olla nuorten juttuja, vaikka oman luokan kesken.


Tiedotuksen ja viestinnän tulisi nyt nopeasti muuttua positiivisemmaksi ja tulevaisuuteen valoisasti tähtääväksi – toivoa tuovaksi. Ei vain rajoituksia rajoitusten jälkeen ja muusta ei tiedotetakaan. Yhteisvastuullisuus, oikea-aikaiset palvelut tukimuotoineen sekä ihmisten yhteys toisiin on välttämätöntä hyvinvoinnillemme. Ihmisen hyvinvointi ja terveys tarvitsevat toteutuakseen myös sosiaalisia kontakteja. Matalan kynnyksen palvelupaikkoja tulee lisätä ja yhteistyötä eri tahojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken, että kaikki saavat apua tämän ajan aiheuttamiin ongelmiinsa. Kolmannen sektorin osaamista ja valmiuksia ei ole vielä läheskään täysimääräisesti hyödynnetty.

Yhdessä olemme enemmän. Välittämistä ei voi täysin ulkoistaa edes korona-aikana. Pidetään huolta toisistamme.


Marja-Liisa Vettenranta
Pohjanmaan Kokoomusnaiset