Turvallisen lapsuuden puolesta

19.11.2022

Kuluneella viikolla on vietetty Lapsen oikeuksien viikkoa. Toiminnallisen teemaviikon
tavoitteena on herätellä ihmisiä huolehtimaan turvallisen tulevaisuuden luomisesta
lapsillemme ja nuorillemme.


Pandemia on tuonut esiin ja pahentanut entisestään lasten ja nuorten pahoinvointia.
Akuuttiin pahoinvointiin on puututtava riittävällä resurssoinnilla. Meillä ei ole varaa
menettää enää yhtään lasta tai nuorta syrjäytymisen polulle. Siltä polulta palaaminen on
haasteellisesta, niin lapselle ja nuorelle itselleen kuin yhteiskunnallekin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Meidän tulee ehdottomasti panostaa ennalta ehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen
välttääksemme syrjäytymisen lisääntymisen. Nämä toimet on kohdistettava koteihin
tarjoamalla huoltajille entistä toimivampia työkaluja tavallisen arjen haasteisiin.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta. Yksi niistä on lapsen edun
ensisijaisuus. Tämän periaatteen huomioimiseksi ennaltaehkäisevät toimet ovat
välttämättömiä. Toivommekin, että päättäjät ymmärtävät tämän tärkeäksi ja päätöksillään
edesauttavat turvallisen tulevaisuuden rakentamista.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset
Pauliina Pasanen, puheenjohtaja
syyspiirikokous 19.11.2022