Tulorekisteri tappaa vapaaehtoistyötä

20.1.2020

Suomi on tuhansien yhdistyksien maa ja suomalaiset ovat aktiivisia yhdistystoimijoita. Tämä kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta mm. liikuttaa, luo hyvinvointia, poistaa yksinäisyyttä, kouluttaa ja antaa vertaistukea monille ihmisille. Vapaaehtoistyöhön pohjautuva toiminta on maailman muuttuessa vaatinut yhdistyksiltä muuntautumiskykyä pysyäkseen hengissä.

Yhdistysten toimintaan on vaikuttanut vuoden päivät voimassa ollut tulorekisteri. Hyvänä tarkoituksena on ollut nopeuttaa kansalaisia koskevaa viranomaistoimintaa. Tuliko uudistuksesta liian pikkutarkka ja ylivoimaista työtä vaativa? Ajassamme on tarkoitus vähentää byrokratiaa ja luoda sujuvia käytänteitä. Nykyisellään tulorekisteriuudistus haastaa todenteolla pienten yhdistysten rahastonhoitajia. Esimerkiksi kilpailuja järjestävissä kalastusseuroissa jaettavat palkinnot ovat aiheuttaneet huomattavan määrän lisätyötä ilmoitettaessa palkintojen saajat rekisteriin tarvittavine lisätietoineen. Tämä on johtanut joissakin yhdistyksissä jopa mahdottomuuteen löytää rahastonhoitajaa tai tulorekisteriä vaativa toiminta on saatettu jopa lopettaa. Yhdistystoiminnalla on hyvin merkittävä rooli yhteiskunnassamme eikä uudistuksella ole varmasti haluttu vaarantaa vapaaehtoistyötä.

Toinen huolen aihe liittyy rekisteriin ilmoittamisen aiheuttamaan henkilötietojen käsittelyyn.  Jokaisesta tulonsaajasta tulee rahastonhoitajien saada henkilötunnus, jotta rekisteriin on mahdollista ilmoittaa tuloja. Yhdistyksissä joudutaan tämän vuoksi kysymään ja käsittelemään henkilötunnuksia yksittäisten ja usein satunnaisten tilanteiden vuoksi. Tämä on sekä kiusallista, että aiheuttaa lisätyötä, kun tiedot on käsiteltävä huolellisesti ja huolehdittava myös asianmukainen hävittäminen. Asialla on merkitystä siis myös nykyään vahvasti korostetun henkilötietojen suojan näkökulmasta.

Kansanedustajat ovat kuunnelleet palautetta ja tarttuneet lain voimaantulon jälkeen havaittuihin epäkohtiin. Joulukuussa 2019 tehtiin lakimuutos, jossa mm. lievennettiin selvemmin euromääräistä alarajaa vähäisten palkintojen osalta.  Onko mahdollista, että ilmoittamisvelvollisuutta yhdistystoiminnassa muutoinkin helpotettaisiin rajaamalla se vain esim. palkkoihin? Näinkin rakentaisimme toimivampaa Suomea ja helpottaisimme yhdistysten toimintaa.

Näinä poliittisesti myllertävinä aikoina, tulee tehdä rohkeita päätöksiä Suomen eduksi.  Hienosäädetään lakeja tarpeen mukaan.

 

 

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry