Susanna Suokko: "Palveluiden yhteensovittaminen - tärkein keino soteuudistuksen onnistumiseksi"

17.6.2022

Palveluiden yhteensovittaminen - tärkein keino sote-uudistuksen onnistumiseksi.  

 

Sote-uudistuksen eteneminen tämän maailmantilanteen aikana on varmasti monelle jäänyt hieman unohduksiin. Sote uudistusta kuitenkin valmistellaan kovaa vauhtia koko ajan. Siirtyminen hyvinvointialueelle lähenee yllättävän nopeasti, sillä jo vuoden vaihteessa hyvinvointilalue aloittaa toimintansa.  

 

Pidän uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena sosiaali- ja terveyspalveluiden syvää integraatiota. Tämän hoitaminen kunnolla on tärkeää. On useita tilanteita, joissa molempia palveluita tarvitaan samaan aikaan. Ne toimivat tiiviisti yhdessä, erottamattomina.  

 

Näiden palveluiden yhdistäminen on potilaan/asiakkaan etu. Tämän myötä asiakasohjaus ja tiedon kulku paranevat varmasti. Palveluiden täytyy olla helposti saavutettavia, matalankynnyksen palveluita, näin myös ennaltaehkäisy paranee.   

 

Sote-keskuksesta palvelut tulee saada niin sanottuna ”yhden luukun palveluina.” Tällöin asiakkaiden ei tarvitse juosta luukulta toiselle. Yhteistyötä täytyy rakentaa muidenkin kuin peruspalveluiden piirissä. Näitä tahoja ovat muun muassa ensihoito, päivystys, erikoissairaanhoito ja pelastus.  

 

Ensihoidon osalta Seinäjoella käynnissä oleva sote-tike pilotti rikkoo eri toimijoiden rajapintoja. Pilotti keskittyy turvallisempaan kotona asumiseen ja pärjäämiseen. Pyrkimyksenä on myös vähentää päällekkäistä toimintaa. Tämä on auttanut etenkin ensihoidon ja kotihoidon väliseen kommunikaatioon ja tietojen siirtymiseen, sekä vahvistanut yhteistyötä. Tulevaisuudessa toivoisin, että toimintaa kehitettäisiin etenkin sosiaalitoimen osalta, sillä ensihoidon tehtävissä kohdataan useasti myös sosiaalisia ongelmatilanteita.  

 

 

Susanna Suokko  

Ensihoitaja AMK  

2. varavaltuutettu  

Perusturvalautakunnan jäsen 

Henkilöstö- ja kehittämislautakunnan jäsen  

Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen  

Lapuan Kokoomusnaiset sihteeri