Susanna Suokko "Maatalouden kriisi syvenee"

23.11.2022

Maatalouden kriisi syvenee


Oppositio jätti yhteisen välikysymyksen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon
turvaamisesta. Hallituksen toiminta on osoittanut sen, ettei se ole tilanteen tasalla maatilojen
ahdingosta. Se ei myöskään kykene päättämään tarvittavista toimista suomalaisen ruoantuotannon
turvaamiseksi.


Maatalouden ahdinko syvenee entisestään, eikä edes maatalous puolueena ennen pidetty
Keskusta ole tehnyt asian eteen riittäviä korjaus liikkeitä. Sodan myötä kustannukset ovat
kasvaneet ennen näkemättömällä tavalla. Jo yksin lannoitteiden hinnan nousu on ollut kova isku
maatiloille, lukuunottamatta energian, sähkön ja polttoöljyn hinnan nousua. Tulevana talvena
maatilat tulevat tarvitsemaan apua kasvaviin energiakustannuksiin.


Inflaatio on nostanut ruoan hintaa. Kaupan ala takoo suurta voittoa, mutta tuottajaosuudet pysyvät
pieninä. Mielestäni raskaan työntekijälle täytyisi maksaa suurempi osuus hinnasta. Puhtaan ja
turvallisen suomalaisen ruoan tulevaisuus on vaarantunut. Tämän myötä heikkenee myös Suomen
huoltovarmuus. Yhä useampi tila lopettaa toimintansa eivätkä seuraavat sukupolvet enää jatka
toimintaa. Huoltovarmuudesta tulee pitää huolta, sillä tulevaisuudessa voi tulla eteen tilanteita,
joissa ruokaa ei saada tuotua ulkomailta. Mitä me silloin syömme?


-Susanna Suokko
Kokoomusnaiset