Suojellaanko ihmiset hengiltä

1.6.2020

Kaikkein haavoittuneimmat ihmiset ovat tällä hetkellä suurimmassa vaarassa jäädä vaille palveluita. Heidät on eristetty turvaan kotiin, mutta valitettavasti sen suoja ei riitä kaikissa tapauksissa. Kuolevat vailla läheisiä, huolilapset jäävät vaille oppilashuoltoa, mielenterveyspotilaat vaille terapiaa.

On äärimmäisen epäinhimillistä, että läheisiään ei pääse tapaamaan kasvotusten erityisesti silloin, jos kuolema on lähellä. On käsittämätöntä, että vain hoitohenkilökunta pystyy suojautumaan tartunnalta. Pohjanmaan Kokoomusnaiset uskovat, että suojaus pystytään järjestämään myös omaisille niin halutessa. Kaikki kuolevat eivät ole kuolemassa Koronaan, vaan hyvin moniin eri sairauksiin. Kuolema kuuluu oleellisena osana elämään. Kuoleman läheisyys on ainutlaatuinen jakso elämässä ja monille pelottavaa aikaa. Siksi välittävien läheisten läsnäolo on välttämätöntä ja tuo turvaa. 

Kouluissa etäopetuksessa on oppilaita, jotka eivät ole pysyneet mukana opetuksessa. Näitä lapsia on alettu kutsua huolilapsiksi. Silti Hetemäen raportin mukaan eniten lomautettuja löytyy oppilashuollosta, jonka avulla apua saisivat oppimisvaikeuksista tai mielenterveysongelmista kärsivät lapset.

Mielenterveyspalveluiden alasajo pahentaa tilannetta kun erityisesti kustannustehokasta ennaltaehkäisyä pitää lisätä.

Toivottomuus kumpuaa epätietoisuudesta. Lääkkeenä tähän on yhteiskunnan avaaminen viruksen leviämistoimenpiteitä kunnioittaen; turvavälit, oireilevat kotona, maskit, käsien pesu, hygienia ja pandemiatilanteen huolellinen seuranta. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin saumaton yhteistyö terveydenhuollossa muodostaa uuden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen, jota on vuosikymmeniä hiottu hallinnon kuvioissa. Jokainen meistä voi parantaa maailmaa lisäämällä lähimmäisyyttä.


Pohjanmaan Kokoomusnaiset 
Anna-Maija Renko