Riitta Koivula: "Pohjalta ei tipu korkealta"

8.10.2022

POHJALTA EI TIPU KORKEALTA


Hallituksen esitys uudeksi päihdehuoltolaiksi annettiin viime viikolla eduskunnalle. Toipuminen ei siinä
kuulu, toipumiskeskeiseen hoitoon pääsy ei siinä mahdollistu, läheisten hoito ei näy. Nämä olivat keskeiset
asiat, joita toipumiskeskeisellä kentällä Myllyhoitoyhdistys ry johdolla lakiin vaadittiin ja joita
valmistelukeskusteluissa tuotiin moniäänisesti esiin. Nämä ovat välttämättömyys, mikäli laatu ja
vaikuttavuus, kustannustehokkuus ovat lainsäätäjien tavoitteena tulevaisuuden riippuvuuksien hoidossa,
kuten tässä sotetilanteessa pitäisi olla. Ollaanko riippuvuutta sairastavien ja heidän läheistensä tilannetta
oikeasti parantamassa vai jatkuuko tulipalojen sammuttelu itse palon syyltä silmät sulkien?


Sairauden tunnistamisen ja hoitoon pääsyn kannalta terveydenhuollon malli sujuvasta hoitoon pääsystä oli
ajatuksena, mutta mitä tapahtui, se kuultiinkin lääkehoidon lisäämisenä ja sosiaalihuollon pois sulkemisena.
Päihdeosastot, korvaushoito ja käyttöhuoneet eivät riippuvuuksista aiheutuvaa pahoinvointia ratkaise,
eivätkä ne helpota taloudellisesti mitenkään sote ahdinkoa. Niiden avulla ei Suomi edelleenkään pääse
elämään ratkaisussa vaan elämä riippuvuuden aiheuttaman pahoinvoinnin ja kustannusten kanssa jatkuu.
Nyt nähdyllä lakiesityksellä ei olla parantamassa hoitoa ja lisäämässä toipumista vaan vahvistamassa
lääkekeskeisyyttä, edelleen haittojen vähentämistä ja korjaavaa työtä. Tätä on tehty edellisen lain
voimaantultua vuodesta 1986 lähtien ja millä tuloksilla, sillä tilanne on tänään pahempi kuin koskaan.
Riippuvuussairaudet riehuvat ja lisääntyvät yhteiskunnassamme. Toimenpiteet ja keinot ovat siis täysin
riittämättömät. Vanha laki ei toimi, uusi esitys heikentää kentän mahdollisuuksia toimia, puhumattakaan
hyvinvointialueiden omiin palveluihin keskittämisuhkasta. Rahat loppuvat muutenkin.


Toipumiskeskeisenä ammattilaisena ja tällä työotteella töitä kymmenen vuotta päihde - ja läheishoidon
kentällä tehneenä olen nähnyt, miten riippuvuuksista toivutaan. Kuusihenkinen perheemme on myös
toipunut sen avulla. Miettikääpä säästettyjä kuluja. Pieni otos, mutta monistettavissa.
Työotteen keskeiset elementit ovat ammatillinen osaaminen, laadukas ja vaikuttava kansainvälisesti
tunnettu ja käytetty 12askeleen toipumisohjelma, toipumisen vaiheiden tuntemus, kokemuksen
hyödyntäminen. Toipumiskeskeisen sateenvarjon alla päihdetyötä tekeviä on Suomessa paljon, tulokset ja
säästöt ovat näkyvissä. Julkisia palveluita tarvitaan ehdottomasti, mutta yhtä lailla myös toipumiskeskeistä
hoitoa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Odotukset olivat korkealla, mutta toipuminen on jätetty kuulematta lakiesityksessä. Toipuminenko ei
selvästi saa olla suomalaisille riippuvuuden kanssa painiville perheille vaihtoehto.
Ylhäältä ei tässä toki voi tippua, kun ollaan jo pohjalla.

Riitta Koivula
Päihde - ja perheterapeutti
Hyvinvointialuevaltuutettu (kok.)
Etelä-Pohjanmaa