Pohjanmaan Kokoomusnaiset: "Varautuminen on viisautta"

20.4.2022

VARAUTUMINEN ON VIISAUTTA


Helmikuun lopussa alkanut Ukrainan sota on muuttanut meidän kaikkien käsitystä rauhasta.
Kokonaisturvallisuus, jolla tarkoitetaan varautumisen yhteistoimintamallia, on noussut puheissa
esiin. Mallissa on kyse viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöstä.
Naisille tässä mallissa on vahva paikka.


Viranomaisten ja järjestöjen laatiman kotitalouksien 72 tunnin -varautumissuosituksen mukaan
kodeissa tulisi olla ruokaa, juomaa ja lääkkeitä vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. Annetun
suosituksen noudattamisesta on suuri apu yhteiskunnalle. Huolehditaan, että kodistamme löytyy
suositusten mukainen varautumispaketti.


Naisten Valmiusliiton toiminnassa naisilla on mahdollisuus kouluttautua ja toimia vapaaehtoisina
poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Valmiusliitto järjestää naisille kohdistettuja harjoituksia,
joissa opetellaan varautumis- ja turvallisuustaitoja.


Naiset ovat tärkeä osa turvallisuutta ja turvallisuustaidot kuuluvat kaikille. Henkisen hyvinvoinnin
huolehtimisessa yhteenkuuluvuus, onnistuminen ja ilon tunne ovat arvoja, jotka Pohjanmaan
Kokoomusnaiset jakavat Naisten Valmiusliiton kanssa. Varautuminen, suunnitelma ja
yhteisöllisyys ovat parasta lääkettä epävarmuuteen.


Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry
Pauliina Pasanen, pj