Julkilausuma, piha 7/2019

2.10.2019

Pohjanmaan Kokoomusnaisten piiri on huolissaan epätasa-arvosta luottamustehtävien paikkajaossa. All-male-panel eikä all-female-panel ole enää nykypäivää.

 

Tasa-arvo luottamustehtävien paikkajaossa

 

Pohjanmaan Kokoomusnaisten piiri on huolissaan epätasa-arvosta luottamustehtävien paikkajaossa. Poliittisten luottamustehtävien paikkajaossa tulee jatkossa puolueiden tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja varmistaa molempien sukupuolien tasapuolinen edustus mm. lautakunnissa ja hallituspaikoilla. Ruohonjuuritason politiikassa lähellä ihmistä liian usein puuttuu naisnäkökulma. 

Me Kokoomusnaiset näemme, että ”all-male-panel” ja ”all-female-panel” ei ole enää nykypäivää, vaan mahdollisuuksien tasa-arvon vieminen käytäntöön olisi tärkeää, jolloin kokoonpanoja tasapainottamalla saadaan monipuolisempaa näkökantaa päätöksentekoon. Mikään ei kuitenkaan tule ilmaiseksi: Naisten itse tulee ilmaista halunsa edetä päättäjän uralla. Keinoja tasa-painoiluun uran, politiikan ja perhe-elämän välille on lukuisia ja siinä meillä poliittisilla yhdistyksillä on oma leiviskämme.

Politiikka tarvitsee monenlaisia osaajia ja osaaminen karttuu tekemällä ja rohkeasti oman paikkansa ottamalla. Ottamalla myös lapsia mukaan kokouksiin ja tapahtumiin opetamme tuleville polville yhteiskunnallisten asioiden merkityksellisyyttä sekä sitä, että lapset kuuluvat myös poliittiseen elämään.  Uusi tekniikka mahdollistaa kokouksiin osallistumisen halutessa paikasta riippumatta, sallitaan erilaiset elämäntilanteet.  

 

 

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry