Kyllikki Anttila: "Jokainen ääni ratkaisee"

21.6.2021

Jokainen ääni merkitsee


Kuntavaalit on taputeltu ja hyvin meni. Kokoomus on neljännen kerran peräkkäin suurin kuntapuolue. Hyvä me!


Voimme taasen todeta todeksi vanhan poliittisen lausahduksen: ehdokasasettelu on keskeisin onnistuneen vaalituloksen elementti. Lista täyteen tai niin täyteen ehdokkaita kuin ikinä mahdollista – eri ikäisiä, eri puolilta äänestysaluetta ja eri ammateista. Ja molempia sukupuolia.


Valtuustoon valittujen kokoomusnaisten osuus jatkoi kasvamistaan. Omassa kotikunnassani Seinäjoella kokoomuksen listalta valituksi tuli viisi naista, enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin. Tässä yhteydessä vielä onnittelut Paulalle, Katille, Nooralle, Satulle ja Satulle!


Hyvää kokonaistulosta pohjustavat yksittäiset suuren äänimäärän saaneet ehdokkaat. Pohjanmaan vaalipiirissä kotikuntiensa suvereeneja äänikuningattaria olivat mm. Annu Ridanpää-Taittonen ja Paula Risikko.


Annu sai Kuortaneella melkein kaksinkertaisen henkilökohtaisen äänimäärän muiden puolueiden ykkösnimiin verrattuna. Pitkänlinjan kokoomuspoliitikko ja entinen Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirin puheenjohtaja varmisti osaltaan, että valtuustopaikkoja tuli Kuortaneelle yksi enemmän kuin ennen.


Toinen äänikuningatar oli kansanedustaja, monikertainen ministeri ja entinen Kokoomusnaisten liiton puheenjohtaja Paula Risikko. Hänen äänisaaliinsa oli aivan omalla tuhatluvullaan. Paula keräsi Seinäjoen kokoomuslaisten koko äänisaaliista melkein neljänneksen, joka osaltaan varmisti erinomaisen kokonaistuloksen.


Tällaisten menestyjien noste vetää myös muita kokoomuslaisia valittujen listalle.


Toinen ääripää ovat pienen äänimäärän saaneet ehdokkaat. Hyvä kampanja, taloudellinen satsaaminen ja vaalikentillä näkyminen ei auttanut. Ei myöskään lehtien yleisöosastolla kirjoittaminen. Menikö koko uurastus aivan vihkoon?


Ei mennyt! Otan taas esimerkin Seinäjoelta. Viimeisin kaupunginvaltuustoon valittu on kokoomusnainen. Jos kokoomuslistan yhteisäänimäärästä vähentää kaikkien alle 25 ääntä saaneiden äänet, vertauslukujen tilanne muuttuu radikaalisti: viimeisen kokoomuslaisen (naisen) tilalle nousisi demarimies.


Yleistäen voi väittää, että vähiten ääniä saaneiden neljänneksen yhteisäänimäärällä napataan viimeinen valtuustopaikka.


On siis oleellisen tärkeää, että muistamme ottaa yhteyttä myös pienen äänisaaliin keränneeseen ehdokkaaseen. Henkilökohtaisesti. Vaikka valitsematta jääminen karvastelee, on juuri tässä vaiheessa tärkeää saada suora kiitos ehdolle asettumisesta ja tehdystä työstä.


Samalla on luonteva mahdollisuus kysyä, millaisesta luottamustoimesta pienen äänisaaliin kerännyt olisi kiinnostunut. Luottamustoimia varajäsenyyksineen on jaossa runsaasti, ja kokoomuslaiseen ideologiaan kuuluu jakaa tehtäviä eri henkilöille.


Olkoon meistä kokoomuslaisista kaukana tilanne, että yksi ja sama valtuutettu nimetään niin valtuuston kuin hallituksen ja lautakunnan työskentelyyn – puheenjohtajistoon kuuluvana. Kun keittoon vielä lisätään useat merkittävät maakunnalliset tehtävät puheenjohtajistoineen, katson oudoksuen puolueita, joissa tehtävät kasaantuvat samoille henkilöille.


Tässä yhteydessä ei voi olla puhumatta kunnallisten yhtiöiden hallituspaikoista. Kuntaliitto on esittänyt vahvana kantanaan, että myös kunnallisissa osakeyhtiöissä noudatettaisiin tasa-arvolain kirjainta. Meidän jokaisen naisen on kannustettava naisia hakeutumaan yhtiöiden hallituksiin. Ja hakeuduttava tehtävään itsekin. Jos emme itse häntää nosta, kukas sitten?


Toivon totisesti, että tulevan luottamuspaikkavalintojen jälkeen ei yhdessäkään kunnassa ole yhtään yhtiötä, jossa on vain toisen sukupuolen edustajia. Se ei todellakaan ole tätä päivää. Parhaiten tämä toteutuu siten, että asetamme jokaiselle listalle ehdolle niin kokoomuslaisia miehiä kuin naisia.


Mielenkiintoisia neuvotteluja toivotellen


Kyllikki Anttila

Seinäjoen Kokoomusnaisten pj

Pohjanmaan Kokoomusnaisten vpj

Kokoomuksen Naistenliton hallituksen vj