Anna-Maija Renko: "Piilokorruptio on yhteiskuntamme rakenteissa"

7.4.2021

Pohjanmaan Kokoomusnaiset järjestivät tilaisuuden Suomessa ei ole korruptiota- vai onko?

Alustajina olivat poliisikansanedustaja, eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen Marko Kilpi ja Göteborgin yliopistossa korruptiotutkimusta opiskeleva Tarja Orre. Riitta Koivula toimi tilaisuuden juontajana.

Keskusteluissa käytiin laajasti läpi korruption määritelmää ja sen vaikutuksia ihmisten elämään. Keskeisintä oli, että joku hyötyy suhteettomasti ja toinen kärsii kohtuuttomasti. Avoimuus, luottamus ja yhteisten sääntöjen noudattaminen ovat korruption vastaisen toiminnan ydin.

Suomi ei yllä tilastoissa korruptoituneiden maiden joukkoon, silti yhteisesti todettiin, että piilokorruptiota on havaittavissa yhä enenevässä määrin. Mitä tapahtuu muualla maailmassa voi tapahtua myös meillä. Kilpi varoitti erityisesti sinisilmäisyydestä, sillä se nimenomaan altistaa väärinkäytöksille. Rakenteellisesta korruptiosta esimerkkinä oli THL:n ja A-säätiön mahdolliset jääviyskytkökset, VTV:n tutkinnassa olevat toimintatavat ja poliisilain kitkemät vanhat käytännöt.

Pahinta turvallisuusuhkaa meille aiheuttaa huumemafian levinneisyys ympäri Suomen. Sen kerrannaisvaikutukset työllistävät poliisia, sosiaalitoimea, terveydenhuoltoa ja tuovat tuskaa ihmisille. Myös rakennusalalla törmätään laittomiin toimintatapoihin, vaikka niitä on pyritty suitsimaan hyvin erilaisin keinoin.

Kuntavaaliehdokkaiden tulee pitää mielessä hyvän hallinnon periaatteet, jolloin pysytään oikealla tiellä. Suomessa on olemassa lainsäädäntö ja ohjeet, kuinka minimoidaan korruption riskit. Kun kyseessä on valta tai raha, on aina mahdollisuus mielivaltaan ja väärinkäytöksiin. Pidetään Suomi rehellisenä.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset