Anna-Maija Renko: "Mielen päällä"

3.11.2020

Mielen päällä

Pohjanmaan Kokoomusnaiset järjestivät webinaarin ”Huoli nuorista- huoli mielestä”. Etäyhteyksillä saimme kuulla asiantuntijoina FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytöstä ja kansanedustaja Anna-Kaisa Ikosta. Tulevaisuuden epävarmuus kohdistuu erityisesti nuoriin ja aiheuttaa huolta ja murhetta. Mielen sairastuessa monen ihmisen maailma muuttuu.

FinFami on mielenterveysomaisten keskusliitto, joka tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jäsenyhdistysten tärkeä tehtävä on antaa vertaistukea. Sillä vaikka omat ongelmat tuntuvat ainutlaatuisilta, on helpottavaa huomata, ettei ole yksin. Pia korosti, että huoli lähimmäisestä riittää avun tarjoamiseen. Tärkeä kysymys on: ”Mitä Sinulle kuuluu?” Ennaltaehkäisyn lisäksi matalankynnyksen yhteydenotot kuten esimerkiksi netissä saatava keskusteluapu ja tiedonsaanti. Ei ole häpeä hakea apua ja apua on tarjolla.

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen oli huolissaan puutteellisesta perustason mielenterveyspalveluista. Korona on lisännyt psyykkistä kuormitusta ja palvelujen saatavuudessa on ollut koronan takia viivettä, joten hoitovelka on lisääntynyt. Ilmastoahdistus, somessa esiintyvä vihapuhe, koulukiusaaminen ja nuorten yhä lisääntyvä vastuu omista valinnoista kuormittaa mieltä. Saumaton yhteistyö eri palvelujentuottajien välillä on peruspalvelujen parantamisen keskiössä.  OECD:n arvoin mukaan mielenterveyden suorat ja epäsuorat kustannukset ovat Suomessa OECD-maiden suurimpia.

Mielenkiintoisia alustuksia seurasi monipuolinen keskustelu asian tiimoilta. Mieppi-palvelut Helsingissä saivat kiitosta. Mieppi on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, joka on tarkoitettu helsinkiläisille aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Ajan voi varata verkosta, soittaa puhelimella tai mennä paikan päälle käymään tiettynä aikana. Esille tuli myös mielenterveyspalvelujen kustannuskehitys. Fyysisten sairauksien erikoissairaanhoidossa kustannukset ovat nousseet todella merkittävästi, kun psykiatrisen hoidon kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun mielenterveyspalveluihin on vaikea päästä, se kuormittaa muuta sairaanhoitoa, jonka osaaminen on muualla kuin psykiatrisessa hoidossa.


Anna-Maija Renko
Pohjanmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja