Anna-Maija Renko: "Ehdolle aluevaaleihin"

1.9.2021

EHDOLLE ALUEVAALEIHIN


Kesän aikana sain lähikosketuksen terveydenhuoltomme toimivuuteen. Maailman parhaimpiin lukeutuvan terveydenhuollon piiristä löytyy parannettavaa.

Ensi tammikuulla käydään aluevaalit jokaisella hyvinvointialueella. Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirissä tämä tarkoittaa kolmen erilaisen hyvinvointialueen vaaleja. Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa yhtenä hyvinvointialueena viitisen vuotta sitten. Pohjanmaalla hyvinvointialueen 13 kuntaa muodostavat kuntayhtymän, joka järjestää vuoden 2022 alusta sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan. Etelä-Pohjanmaa on näistä kolmesta alkutaipaleella, mutta valtakunnallisesti suunnitellussa aikataulussa eli tavoitteena on hallitusohjelman mukainen yhtenäinen hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Uudistuksen tavoite on parempi hoitoon pääsy, perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoketjujen sujuvuus. Valmistelua on tehty vuosikymmeniä ja silti muutos on mittava uusine valtuustoineen, organisaatio- ja rahoituskuvioineen.

Nopea tiedon siirto on eräs tärkeimpiä uuden teknologian antamia mahdollisuuksia. ICT-järjestelmien kehittämisen tavoite tulee olla potilastyön ja sisäisen viestinnän sujuvoittaminen. Sähköinen viestintä luo uusia mahdollisuuksia potilaille oman terveydentilan seurantaan ja verkon kautta saataviin palveluihin.

Hoitohenkilökunnalle tulee taata riittävä koulutus ja oikea henkilömitoitus hoitotarpeiden vaatimusten mukaisesti.

Aivan oma lukunsa on kilpailutusosaaminen, jolla voimme varmistaa myös pienempien yritysten toimintamahdollisuudet uusissa sote-hankinnoissa. Palvelusetelin avulla voimme ostaa palveluita kolmannelta sektorilta ja yrityksiltä.

Sosiaalipalvelujen yhdenmukaistamisessa on vielä paljon tehtävää. Tasa-arvoiset palvelut tulee olla tarjolla hyvinvointialueen kaikille apua tarvitseville.

Tulevat aluevaalit sisältävät uhan palvelujen keskittämiselle, mutta myös suuren mahdollisuuden lähipalvelujen saatavuuden parantamiseksi uusilla laitteilla ja tiedonsiirrolla.

Aluevaalit työllistävät varmasti puolueaktiiveja. Olet tervetullut talkoisiin.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset