Julkilausuma, syyspiirikokous 2018

21.11.2018

Lapsistrategia perheiden parhaaksiPohjanmaan Kokoomusnaiset haluavat, että Suomi on edelleen maailman 
paras maa lapsille ja perheille. Tavoitteemme on, että vanhemmat pystyvät
kasvattamaan lapsistaan aktiivisia ja yhteiskunnan rakentamiseen
osallistuvia kansalaisia. Työelämän uudistukset ovat tulevaisuudessa yhä 
välttämättömämpiä tukitoimia perheiden arjen helpottamiseksi. Perheystävälliset työpaikat ovat voimavara, joissa saadaan paras osaaminen hyödynnettyä.

Perheiden palvelut tulee uudistaa lasten ja perheiden palvelutarve 
kokonaisvaltaisesti arvioiden. Palvelut tulee tarjota yhdestä pisteestä ei nykyisen organisaatio- tai hallintoalakohtaisten rakenteiden mukaisesti. 
Pohjanmaan Kokoomusnaiset edellyttävät, että kaikessa perheitä 
koskevassa kunnallisessa päätöksenteossa tehdään lapsivaikutusten 
arviointi. Näemme, että lapsiystävällisyys on yhteiskunnan kulmakivi 
tulevaisuudessakin. Kun perheet voivat hyvin lapset voivat hyvin.Pohjanmaan Kokoomusnaiset
syyspiirikokous 21.11.2018 / Jalasjärvi