Marja-Liisa Vettenranta: "Äänestä, älä mieti"

10.6.2021

Äänestä, älä mieti 


Meillä on viimeinen mahdollisuus äänestää tulevana sunnuntaina varsinaisena äänestyspäivänä. Jokaisen äänellä on merkitystä. Ehdokkaita on laajasti ja valinnanvaraa löytyy varmasti jokaiselle. Olen aina ollut sitä mieltä, että äänestämällä voit jälkeenpäinkin esittää kritiikkiä. Ellet ole antanut ääntäsi, et ole vaikuttanut valintoihin, etkä voi enää huudella. 

Kunnillamme on muutosten vuodet edessään monessa suhteessa. Talous on kovilla lähes kaikilla kunnilla ja kaupungeilla valtiostamme puhumattakaan. On eletty puolitoista vuotta Koronan kurimuksessa. Työelämässä, opiskeluissa ja harrastustoiminnoissa on tapahtunut melkoisia muutoksia etätyön myötä. Muutokset ovat kehittäneet uusia tapoja toimia ja tehdä työtä. Näistä osa jää hyvinä käytäntöinä käyttöön jatkossakin. Työmatkustaminen tulee varmasti osaksi vähentymään. Matkustusaika voidaankin tehdä tehokasta työtä etäyhteyksiä hyödyntäen. Opiskeluissa etäopinnot ovat iso mahdollisuus lähiopintoja unohtamatta. Lähiopinnot ovat tärkeää opiskelijoiden kannalta. Motivaatio, ryhmäytyminen, tuen saanti ja keskustelut toisten kanssa sekä myös vapaa-ajan riennot ovat tärkeä osa opiskeluaikaa. Tulevien päättäjien merkitys on suuri koulutuspalveluiden ja opintojen tarjoamisessa sekä kaikissa niihin liittyvissä tukitoimissa. Resursseja on oltava, että jokainen nuori pääsee eteenpäin elämässään ja työllistyy. Yrityksillä on nyt jo pula työntekijöistä. Verkostot globaalisti ovat yhä tärkeämpiä opinnoissa ja työntekijöiden rekrytoinnissa. 

Yhteiskuntamme ja koko maailman muutos vaatii toimivat ja luotettavat yhteydet. Yrityspuolella on kuultu uusista merkittävistä investoinneista alueellemme. Toki monilla sektoreilla on vaikeuksia päästä eteenpäin tämän vaikean kauden jälkeen. Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa tästä selviämiseen suosimalla lähipalveluita ja kotimaisuutta. Tulevilla päättäjillämme on edessään todella tärkeää kausi, jossa luodaan menestyksen mahdollisuuksia tulevaan. Sote, väestökehitys ja talouden tasapainottaminen luovat paineita ja vaativat uusia innovaatioita sekä yhteistyötä kaikkien kesken. Yhteistyötä laajemmin koko alueen ja ympäristömme kanssa tulee kehittää. Olemme kaikin samassa veneessä, jota tulee kehittää ja vahvistaa. Päättäjiltä vaaditaan innovointikykyä ja myös riskinottokykyä. Ilman riskejä ei välttämättä synny kehitystä. Rakennetaan hyvää ja kehittyvää kuntaa kaikkien kuntalaistemme hyvinvoinnin ja viihtyvyyden hyväksi. Äänestä ja vaikuta kotikuntasi parhaaksi. 

Marja-Liisa Vettenranta 

Kunnallisvaaliehdokas Kurikka