Julkilausuma, syyspiirikokous

7.10.2019

Kotitalouksien arjen turvallisuus

Suomi on yksi turvallisimmista maista elää ja asua. Siitä huolimatta emme koskaan kuitenkaan pääse sellaiseen tilaan, että onnettomuuksilta ja häiriötilanteilta voidaan välttyä. Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja turvallisuusuhat sekä poikkeusolot lisääntyvät. Turvallisuus koetaan eri tavalla elämän eri vaiheissa ja arkielämän turvallisuudentunne on jokaisella erilainen.

Luotamme liian usein siihen, että kaikki asiat toimivat ja häiriötilanteiden varalle ei ole tarvetta varautua. Suomessa tapahtuu kuitenkin päivittäin useita onnettomuuksia, joista selkeästi suurin osa kotona ja kodin lähiympäristössä. Arjen turvallisuuden perusajatuksena on, että itselle, läheisille ja kodille ei tapahtuisi mitään. Kotitalouksien on hyvä varautua mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Varautuminen on ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään varautumaan häiriötilanteisiin. Häiriötilanteita, joihin kotitalouksien tulee varautua, ovat onnettomuudet, sairaskohtaukset, rikollisuus sekä katkot veden ja sähkön jakelussa. Kaikilla tulisi olla vähintään 72 tunnin kotivara. Kotivara tarkoittaa sitä, että kotiin hankitaan ruokaa ja perustarvikkeita, joiden avulla selvitään 3 vuorokautta, jos apua ei aikaisemmin ole saatavilla.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset haluavat olla mukana varmistamassa, että arjen turvallisuutta lisääviä taitoja opetetaan jo kotona mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä tapaturmien ehkäisy ja turvallinen asuminen lähtee yksilöstä. Häiriötilanteissa on keskeistä nimenomaan kotitalouksien ja yksilön omatoiminen

varautuminen. Turvallisuudesta huolehtiminen ei ole yksin viranomaisten vastuulla ja kotitalouksen varautuminen auttaa
myös viranomaisia heidän auttamistyössään. Kotitalouksien tulisi ennakkoon pohtia mitkä asiat voivat aiheuttaa onnettomuuksia ja mitä niiden ehkäisemiseksi voidaan tehdä.

Myös yhteisöllisyys on merkittävässä roolissa onnettomuuksien kohdatessa. Ennakkoon sovittu naapuriapu yllättävien tilanteiden varalla kannattaa olla valmiina, esimerkiksi lähellä asuvat vanhukset olisi hyvä huomioida. Lähimmäisistä ja naapureista on hyvä pitää huolta.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset syyskokous 1.10.2019 Vaasa