Julkilausuma, Piirihallitus 2/2019

7.3.2019

Sote-uudistus on välttämätön – ja sitä pitää johtaa tiedolla

Sote-uudistuksen lähtökohta on asiakas ja hänen saamansa palvelu – ei nykymuotoinen organisaation rakenteisiin pohjautuva porrastus. Ero tulee olemaan yksilötasolla huomattava - asiakkaan eduksi. Jo vuosikausia kaikille yhteinen tahtotila on ollut sosiaali- ja terveysalan palveluiden rajapinnan vahvistaminen, esimerkkinä hoitopolkujen sujuvoittaminen sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon välillä. Suunta on ollut oikea ja kantaa edelleen keskeisenä sote-uudistuksen periaatteena. 

Palvelukodeista esiin pulpahdelleet väärinkäytökset ovat kansallinen häpeä. Ja isku sote-uudistukselle. Syyllisiä osoitellaan milloin hallituksesta, desimaaleista, puolueista tahi lautakunnista. Kunnallisessa palvelujen hankintaosaamisessa on myös karkeita puutteita. Liian vähän on keskusteluun tuotu palvelutarjoajan osaaminen: onko yrityksen hallituksen jäsenistössä sekä riittävää toimialaosaamista että eettistä omaatuntoa? Miten hoitaa tämä asia? Pikaisesti.

Asiakaspalautteiden laadukkaan ja läpinäkyvän käsittelyn pitää kuulua tasokkaaseen omavalvontaan automaattisesti. AVIn ja Valviran tarkastusten lisäksi sopimuksiin on syytä lisätä, että palvelun hankkija tekee ennalta ilmoittamattomia pistotarkastuksia. Sanktio-uhkan kuuluu olla realistinen ja tuntuva. Tässä mediamyllytyksessä on erityisesti pidettävä huolta, että henkilökunta jaksaa tehdä työnsä ammattistaan ja ammattitaidostaan ylpeänä. 

 

Käytännössä kaikki tutkimukset vahvistavat, että työyksikön johtamiskultuurilla ja henkilökunnan työhyvinvoinnille merkittävä yhteys. Esimiestyölle kuuluu sen tarvitsema aikaresurssi ja hoitajille heidän koulutuksensa mukaiset työtehtävät. Kun hoitaja voi tehdä työnsä eettisesti tarkasteltuna hyvin, hän voi myös itse hyvin. Tärkeille tukipalveluille täytyy olla oma henkilökuntansa, esimerkiksi pyykinpesuun ja siivoukseen. Omassa keittiössä valmistuvan ruuan tuoksu on kiistatta hyvän hoidon osatekijä.

On syytä kehittää ja lisätä erilaisten hoitomuotojen vaihtoehtoja, jotta asiakkaalla on aito mahdollisuus valita hänelle sopivin. Kotisairaalatoiminta on erinomainen esimerkki. Se on inhimillistä ja euroillakin osoitettuna erittäin kustannustehokasta. 

 Palvelujärjestelmän uudistaminen on aivan välttämätöntä, sillä nykyinen on liian kallis ja byrokraattinen. Konkreettisten toimintamallien uudistuminen vie aina oman aikansa. On tunnettu tosiasia, että tavoilla ja asenteilla on taipumus muuttua varsin hitaasti. Sille siis pitää antaa aikaa.

Digitaaliset hoitoon ja huolenpitoon tarkoitetut sovellukset ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Rengin asemaan saattamisessa riittää työtä, erityisesti tietovarantojen rajapinnoissa. Ehkä vasta seuraava sukupolvi käyttää luontevasti ja avarakatseisesti digitaalisia mahdollisuuksia. 

Sote-uudistusta kohti siis kannattaa - ja pitää - edetä. 

 

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset,