Ei tule itsestään naisten asema

16.10.2018

Muistathan, että yli 16-vuotias voi äänestää seurakuntavaaleissa!


Pohjanmaan Kokoomusnaiset järjestivät Lapualla Naiset huipulle - 
seminaarin osana Kokoomuksen Naisten liiton seminaarisarjaa. Lapualla 
teemaksi nousi ajankohtaisesti seurakuntavaalien alla Nainen ja Kirkko.  
Alustajina seminaarissa olivat eduskunnan puhemies Paula Risikko, 
kirkolliskokousedustaja ja ylilääkäri Mirjami Mäntymaa sekä Sana-lehden 
päätoimittaja Heli Karhumäki.

Tilaisuuden osallistujat kiittelivät illan esiintyjien erilaisia 
näkökulmia, rehellistä ja kaunistelematonta otetta käsiteltyyn teemaan. 
Risikko muistutti kuulijoita siitä, kuinka naisten asema Suomessa ei ole 
tullut itsestään, vaan on vuosikymmenten pitkän työn tulosta kaikilla 
tasoilla. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa ja naisten aseman 
edistämiseen tarvitaan tekoja. Eduskunnan naiskansanedustajia on 
kiittäminen siitä, että perheenäidit tunnustettiin perheen elättäjäksi 
ja ettei naiset ole avioliitossa enää puolisonsa holhouksen alaisena.  
Päivähoidon ja isyyslain myötä naiset pääsevät käymään töissä ja 
ansaitsemaan palkkaa sekä kerryttämään eläkettä.

Mäntymaa sekä Karhumäki molemmat korostivat oman intohimonsa ja 
tiedonnälän vaikutusta omalla urallaan. Mirjami Mäntymaa muistutti, 
ettei sukupuoli ole hänellä ollut esteenä edetä uralla. 
Lasten psykiatrian professoreista suurin osa on naisia. Hän samalla 
kuitenkin nosti esiin, että naiset ovat papeissa enemmistö, mutta 
johtotehtävissä on vain harvoja. Tasa-arvo on yhteiskunnan kysymys, ei 
vain yksilön kysymys.

Sana – lehden päätoimittaja Heli Karhumäki kertoi kuinka hänen 
vastuuntuntoinen puoliso on mahdollistanut paljon matkoja sisältävän 
päätoimittajan työn.  Hän korosti, kuinka naisten tulisi pyrkiä asemiin, 
joissa on oikeasti annettavaa sekä lähtemään luottamustehtäviin mukaan. 
Sillä seurakuntalaiset ovat omistajia omissa seurakunnissaan.