Julkilausuma, kevätpiirikokous 2018

19.4.2018

Sujuva raideliikenne elinvoimaisten maakuntien elinehto

 

Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia tulee lisätä Pohjanmaalla. Juna on yksi luontevimmista ja nopeimmista tavoista kulkea työ- ja koulumatkoja. Myös kestävän kehityksen tulisi olla tässä yhteydessä suurempi keskustelunaihe kansallisessa politiikassa ilman EUn myötävaikutustakin.

VR huolehtii matkustajaliikenteestä rautateillä ja on luonnollisesti riippuvainen rataverkosta ja sen kunnosta. Suomessa rataverkon ylläpito, kehittäminen sekä kunnossapito kuuluvat Liikennevirastolle. Suomen vilkkaimmin liikennöidyn Helsinki-Tampere -rataosuuden heikon kunnon ja parannustöiden vuoksi aikatauluja hidastetaan tänä keväänä eteläisessä Suomessa. Lisäraiteiden rakentamiselle on todellista tarvetta myös suuren tavaraliikenteen vuoksi. Etelä-Suomen rataongelmat heijastuvat myös Pohjanmaalle.

Pohjanmaalla on myös omia haasteita supistuneiden junavuorojen kanssa. Kuntapäättäjien suuri murhe on heikentynyt junaliikenteen tarjonta, mikä vaikuttaa paikkakunnan kiinnostavuuteen potentiaalisten muuttajien silmissä. Esimerkkinä Kauhavan tilanne: Junat pysähtyvät aiempaa harvemmin asemalle ja tämä vaikuttaa osaltaan työvoimapulasta kärsivän paikkakunnan työvoiman saantiin. Onko kyse todellakin säästöistä vai aluepolitiikasta? Meillä jokaisella tulee olla vapaa oikeus valita asuinpaikkamme sekä valtion tukea asuin- ja elinmahdollisuuksia koko Suomen alueella.

Pohjanmaan Kokoomusnaisten näkemys on, että tarvitsemme myös Pohjanmaalle kolme raidetta, joka mahdollistaa tiheämmän junaliikenteen ja pysähtymiset myös pienimmillä paikkakunnilla. Myös Suomen poikittaisliikenne on turvattava ja sujuvat siirtymät akselilla Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. On kestämätön tilanne, että maakuntamme opiskelijat pakotetaan muuttamaan isompiin kaupunkeihin, kun eivät alaikäisinä pääse kulkemaan koulumatkoja junien ajaessa asemien ohi säästösyistä. Esimerkiksi Lapualta Vaasaan ei pääse koulupäivinä järkevästi kulkematta Seinäjoen kautta.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset vaatii maakuntien elinvoimaisuuden varmistamiseksi valtionhallinnolta konkreettisia toimia raideliikenteen järkevöittämiseksi. Julkisen liikenteen palvelutaso on saatettava nykypäivän vaatimustasolle, muutoin emme kykene vähentämään yksityisautoilusta koituvia päästöjä ja lisäämään työvoiman liikkuvuutta kuin juhlapuheissa.

 

Alavudella 19.4.2018

Pohjanmaan Kokoomusnaisten kevätpiirikokous