Julkilausuma, piirihallitus 3/2018

14.3.2018


SOTE-UUDISTUS VALMISTUU

Sote- uudistus tarvitaan, jotta voidaan varmistaa tasapuolinen pääsy hoitoon joka puolella Suomea ja että hoitoketjut ovat sujuvia. Hoidon epätasaisuutta ilmenee erityisesti sosiaalipuolella. Tämän vuoksi yhdenmukaistaminen on välttämätöntä jo perusoikeutemme turvaksi. Paljon on tehty työtä laajalla rintamalla. Uudistuksessa ovat olleet mukana maamme parhaat asiantuntijat ja esityksistä on ollut mahdollista antaa lausuntoja sen eri vaiheissa.  Rakenneuudistus on välttämättömyys tulevaisuuden kannalta, jotta saamme palvelua kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Valinnanvapaus on meidän kaikkien periaatteellinen etu, joka asettaa asukkaan keskiöön. Kilpailu parantaa laatua, koska on syytä tarkastella entisiä toimintatapoja uudesta näkökulmasta varmistaen asiakkaan pysymisen aidosti keskiössä. Tämän lisäksi jatkuvasti kehittyvä digitalisaatio mahdollistaa järkevän tehostamisen.


Nykyiset rakenteet ovat aikansa eläneet. Uudistuksella selkiytämme hallintohimmeleitä perusterveydenhuollon kuntayhtymistä, peruspalveluliike-laitoskuntayhtymistä, erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiireistä, erityishuoltopiireistä, ympäristöterveydenhuollon isäntäkuntasopimuksista, ely- keskuksista, te- keskuksista ja muista tuhansista eri toimijoiden välillä olevista sopimuksista. Muutosvastarinta on alkuun ymmärrettävää, mutta uudet käytänteet varmasti tuovat hyvääkin, kun vauhtiin päästään. Meillä on valtavan paljon osaamista ja säästöjä on mahdollista saada, kun tämä huippuosaaminen kohdennetaan järkevästi ja turhasta päällekkäisyyksistä luovutaan.

Näin suuri uudistus ei valmistu kerralla ja sitä voidaan korjata tilanteen vaatiessa. Tärkeintä yhteiskuntamme vuoksi on liike eteenpäin, meillä veronmaksajilla ei ole varaa enää odottaa.

06.03.2018
Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirihallitus