Julkilausuma, piirihallitus 1/2018

8.1.2018Poikkeuksellinen vaalivuosi haaste demokratialle?


Vuosi 2018 tullaan muistamaan suurena vaalivuotena, mutta kuinka käy
äänestysaktiivisuudelle ja demokratian toteutumiselle? Presidentin vaalien ennakkoäänestys alkaa muutaman viikon kuluttua ja innostus kentällä on laimeaa verrattuna esimerkiksi Sauli Niinistön kesän kannatuskorttien keräämiseen. Vain äänestämällä voit vaikuttaa vaalin lopputulokseen ja jokainen ääni on demokraattinen kannanotto.

Me Pohjanmaan Kokoomusnaiset olemme erityisen
huolestuneita nuoren ikäryhmän mahdollisesta jäämisestä poliittiseen
paitsioon. Sukupolviefektissä ikävuosien 17-25 kertyneillä avainkokemuksilla on pysyvä vaikutus koko ikäryhmään. Ohut poliittinen tietämys  ja matala osallistumisaktiivisuus kasautuvat. Nykyisen korkeasti koulutetun nuorison vastapainona vaakakupissa ovat koulutuksen ulkopuolelle jääneet.

Vaaliosallistuminen on demokratian kulmakivi, jossa yksilö kokee
äänestämisen yhteisöllisenä toimintana tai päinvastoin: kokee
äänestämisen omalta kannaltaan hyödyttömäksi. Tämä passiivisuus voi
johtaa yllättäviin lopputuloksiin. Äänestämättä jättäminen
kertaantuu kuten äänestäminen, mutta negatiivisesti.


Katseet kääntyvät meihin vanhempiin ja yhteiskuntaan: Kuinka olemme
hoitaneet oman leiviskämme innoittaaksemme tulevaa sukupolvea
yhteiskunnallisista, yhteisten asioiden päättämisestä? Poliittinen
osallistuminen voi liittyä myös siihen, kuinka kiinnittyneitä nuoret
ovat omaan yhteisöönsä. Poliittista kiinnostuneisuutta tutkittiin 24:ssä
Euroopan maassa (European Social Survey, 2010), jossa muut Pohjoismaat
sijoittuivat kärkikymmenikköön, Suomen sijoittuessa vertailussa hieman
keskiarvon yläpuolelle.


Voivottelun sijaan peräänkuulutamme valtakunnallista asennemuutosta
yhteisten asioiden hoitamiseen ja sen tärkeydestä tiedottamiseen. Nyt on
tuhannen taalan paikka kolmien vaalien myötä kääntää vaaliosallistuminen
kasvuun, sillä tämän päivän nuorista kasvaa tulevaisuuden päättäjiä ja
vaikuttajia. Heidän tekonsa ja antamansa malli myös tulee näkymään heidän
lasten poliittisessa käyttäytymisessä.

Seinäjoella 08.01.2018
Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirihallitu