Kannanotto, piirihallitus 6/2017

22.6.2017

LIIKUNTA ANTAA EVÄÄT HYVÄLLE ELÄMÄLLE

 

Pohjanmaan Kokoomusnaiset vaativat huolehtimaan liikuntamahdollisuuksista kaikille lapsille ja nuorille. Harrastustakuu on pohjana sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä. Varhaislapsuudessa saatu kipinä liikuntaharrastukseen jatkuu läpi elämän ja lisää hyvinvointia monella tavalla.

Koululiikunnassa tulee huolehtia mahdollisimman sujuva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja esimerkiksi iltapäivisin vapaana olevat, verovaroin ylläpidettävät kunnan liikuntatilat tulee saada maksimaaliseen hyötykäyttöön. Pohjanmaan Kokoomusnaiset toivovat, että erityistä huomioita kiinnitetään toisen asteen koululiikuntaan. Nuorten omista lähtökohdista alkanut liikunta on mielekästä ja synnyttää liikkeen lisäksi mukavaa yhdessä tekemistä. Liikkumista on luontevaa lisätä integroimalla liikunnallisia aktiviteettejä kaikkeen tekemiseen koulupäivän aikana, kehittämällä opiskelijoiden työskentelytapoja oppitunneilla sekä järjestämällä edellytyksiä yhdessä liikkumiseen koulupäivän päätteeksi ennen kotiin menoa. Tulevien ammattilaisten ja korkeakouluopiskelijoiden työtavat luodaan jo toisen asteen oppilaitoksissa.

Eri sukupolvien yhteiset liikuntahetket ovat mukavaa puuhaa. Kevyt ns. höntsäliikunta on vapaata ja monimuotoista. Erilaiset pyöräilykampanjat ja hauskat keppihevoskilpailut liikuttavat huomaamatta eri-ikäisiä ihmisiä. Pieni palkinto antaa lisäintoa suorituksille. Kisailun, kilpaurheilun ja valmentautumisen tukemisen rinnalla höntsäilyyn tulisi panostaa myös kaikissa liikuntapalveluja tarjoavissa organisaatioissa.  

Erityisen tärkeänä Pohjanmaan Kokoomusnaiset pitävät sitä, että kunnat huolehtivat erilaisten hankkeiden mahdollistamien eurojen saamisen hyötykäyttöön liikunnan lisäämiseksi eri ikäryhmissä. Hankkeiden avulla voidaan synnyttää positiivinen kierre kuntiin: eri tahojen yhteistyön pohjalta uusien hyvien käytäntöjen luominen kuntalaisten parhaaksi. Kaikille löytyy mukava tapa liikkua, eikä kunnan tarvitse olla kaiken kuntalaisille tarjottavan hyvinvoinnin tuottajana. Liikunta ehkäisee syrjäytymistä ja ennaltaehkäisemällä syrjäytymistä ja erilaisia sairauksia voimme parhaiten parantaa kokonaisvaltaisesti elämänlaatua.

 

Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirihallitus