Kannanotto, piirikokous

1.5.2017

Julkilausuma, kevätkokous 25.04.2017

MAAKUNTAUUDISTUS ON MAHDOLLISUUS PAREMPAAN

Tulevassa maakuntauudistuksessa on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Rakenneuudistuksessa on tähän mennessä kartoitettu nykyisiä toimintatapoja ja löydetty päällekkäisyyksiä. Erityisesti SOTE- sektorilla on olemassa hyviä paikallisia toimintamalleja sekä julkisella että yksityisellä puolella. Näistä parhaiden käytäntöjen löytäminen, käyttöönotto ja ihmisen asettaminen uudistuksen keskiöön luovat pohjan rakennemuutoksen onnistumiselle. Hyvät käytännöt muodostuvat uudistuksen etenemisen myötä, kunhan lainsäädäntö saadaan mahdollisimman hyvin itseohjautuvaksi. Näin tarvittavat korjausliikkeet voidaan toteuttaa ripeästi.

Maakuntauudistus vaatii yhteisen positiivisen ajattelumallin ja aidon mahdollisuuden antamisen lisäksi aivan uudenlaista yhteistyötä sekä kuntien, maakunnan että kolmannen sektorin kesken.  On erityisen tärkeää, että kunnat edistävät terveyttä ja hyvinvoinnin edellytyksiä kaikilla sen toimialoilla. Valinnanvapauteen kuuluu kuitenkin myös kuntalaisen oma vastuu terveytensä ylläpitämisestä.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset odottavat innostuneena uudistuksen suomia mahdollisuuksia palvelulupauksen, uusien strategioiden ja hyvien hoitopolkujen viitoittamalla tiellä. Uudistus tehdään palvelujen parantamisen takia ja varmistaaksemme hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden myös jatkossa. Antakaamme muutokselle mahdollisuus yllättää meidät positiivisesti.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset

 

Anna-Maija Renko

Petra Piironen